Unimedic Pharma

Unimedic AB förvärvar Cross Pharma koncernen

Nyhet   •   Jun 25, 2013 16:03 CEST

MedCap AB (publ)s dotterbolag Unimedic AB förvärvar Cross Pharma AB och dess dotterbolag Prodlekpol i Polen. Cross Pharma gruppen är verksam inom parallellimport av registrerade läkemedel till Sverige och kommer efter förvärvet ingå i Unimedics affärsområde Apoteksservice.

Cross Pharma omsatte drygt 384 MSEK 2012 med en EBITDA på 17,7 MSEK. Vid utgången av maj 2013 hade Cross Pharma koncernen en balansomslutning på 169,8 MSEK med 94,3 MSEK i varulager, 69,8 MSEK i kundfordringar samt ett nettorörelsekapital om 132,4 MSEK.

Avtalet signeras idag och tillträde sker den 30 juni 2013. ”Syftet är att ytterligare stärka Unimedics ställning inom affärsområde Apoteksservice, där bland annat extempore, licensprodukter och handelsvaror ingår sedan tidigare.” säger Kenth-Olov Norman VD i Unimedic.

”Vår ambition är att tillsammans med Cross Pharma kunna erbjuda en dedikerad bred svensk partner till apotekskedjorna, och som verkligen fokuserar på Sverige och Norden som sin hemmamarknad och som verkar helt utifrån de svenska kundernas behov ” säger Christer Ahlberg arbetande styrelseordförande i Unimedic.

”Med Unimedics redan väletablerade kundrelationer med apotekskedjorna och med kompletteringen av Cross produktportfölj är vi övertygande om att vi kommer att skapa positiva synergier. Parallellimport av läkemedel står dock inför stora förändringar i regelverket de kommande åren men jag är övertygad om att vi gemensamt med Cross ledning har möjlighet att navigera de förändringarna på ett framgångsrikt sätt.” säger Clas Lindbergsson, affärsområdesansvarig apoteksservice inom Unimedic och tillträdande styrelseordförande i Cross Pharma AB.

”Det ska bli mycket intressant att tillsammans med Unimedics ledning få möjlighet att utveckla Cross Pharma till en ledande aktör inom området och arbeta inom en organisation som har Apoteksservice högprioriterat.” säger Johan Frödin, VD Cross Pharma

Förvärvet väntas ha positiv effekt på Unimedics omsättning och resultat under verksamhetsåret 2013/2014. Förvärvspriset är 125 MSEK på skuldfritt värde och finansieras genom lån på 95 MSEK, säljarrevers om 15 MSEK. Resterade del betalas kontant.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör MedCap
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74
e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoteradelife science bolag för marknadens aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. CertifiedAdviser är Remium, www.remium.se.