Unimedic Pharma

Unimedic AB förvärvar Ergobe AB och stärker sin position inom Pharma specials

Nyhet   •   Okt 30, 2012 16:37 CET

MedCap AB (publ)s dotterbolag Unimedic förvärvar Ergobe AB som är ett växande bolag inom segmentet Pharma Specials där man bland annat säljer och distribuerar licensläkemedel. Ergobe omsätter 25 MSEK årligen och förväntas växa de kommande åren.

Avtalet har idag signerats och gäller med omedelbar verkan från 1 oktober 2012 och syftet är att ytterligare stärka Unimedics ställning som ett Pharma Specials bolag med fokus på icke registrerade, individanpassade läkemedel. Pharma Specials segmentet omfattar både s.k. Extempore läkemedel och Licensläkemedel.

"Det här är ett mycket viktigt strategiskt steg för Unimedic. Vi har stort fokus på att växa inom Pharma Specials och inom Pharmacy Supply den närmsta tiden. Med förvärvet av Ergobe kompletterar vi vårt erbjudande till apotekskedjorna och vi blir en mer komplett partner till dem i detta segment. Vi förväntar oss kunna utveckla vårt erbjudande ytterligare till apoteken med den nya kompetens vi får i samband med förvärvet säger Christer Ahlberg ordförande för Unimedic.

Förvärvet väntas ha positiv effekt på Unimedics omsättning och resultat redan under verksamhetsåret 2012/2013. Avtalet förväntas ge cirka 25 MSEK per år i ökad omsättning och 2,5 MSEK i årlig resultatökning.

Förvärvspriset är 10,2 MSEK, där 3,2 MSEK betalas kontant och 7 MSEK i nyemitterade aktier i Unimedic.

"Vi ser fram emot framtiden i Unimedic. Tillsammans blir vi starkare och vi ökar möjligheterna till och att lyckas med vårt gemensamma erbjudande till kunder även i andra länder än Sverige", säger Clas Lindbergson Vd och delägare i Ergobe AB.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör MedCap Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74 e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.