Unimedic Pharma

Unimedic utlicensierar Fenylefrin utanför Norden

Nyhet   •   Dec 18, 2015 16:42 CET

Unimedic har träffat utlicensieringsavtal med Schweiziska företaget Sintetica avseende rättigheterna till Unimedics Fenylefrin file i marknaderna Tyskland, Österrike och Schweiz samt med det Brittiska företaget Martindale Pharma i marknaderna Storbritannien och GCC.

Unimedic erhåller, som en del av avtalen, en engångsbetalning om 1,0 MSEK under verksamhetsåret 2015/2016 och 0,4 MSEK 2016/2017.Därutöver erhåller Unimedic en ersättning, som enligt ledningens bedömning kommer att uppgå till 15% på framtida försäljning i dessa marknader. Parterna har enats om att övriga detaljer i de kommersiella villkoren skall vara konfidentiella.

— Det är med stor entusiasm vi inleder samarbetet med Sintetica på de Tysktalande länderna i Europa och utvecklar vårt samarbete med Martindale Pharma. Både Sintetica och Martindale har visat att de har förmåga att introducera nya läkemedel inom motsvarande segment med stor framgång på sina hemmamarknader och vi är övertygade om att de kommer lyckas även med Fenylefrin. Totalt bedömer de att marknaden för vasopressorer i bara Tyskland och Storbritannien överstiger 30 miljoner euro årligen. Vi ser avtalen avseende Fenylefrin som ett första steg i samarbetet med Sintetica och ett fördjupat steg tillsammans med Martindale. Säger Christer Ahlberg Koncernchef för Unimedic koncernen. Unimedic kommer sköta marknadsföring och försäljning i de Nordiska marknaderna samt Polen i egen regi och diskussioner avseende utlicensiering i Frankrike, Belgien och Holland pågår alltjämt.

För mer information, kontakta:
Christer Ahlberg, Koncern VD Unimedic Group
Telefon mobil +46 70675 33 30,
e-post christer.ahlberg@unimedic.se