Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Uppdaterad information om periodisk säkerhetsrapporteringden

Nyhet   •   Apr 26, 2013 12:45 CEST


Ny information om EURD-listan, single assessment och worksharing finns nu på Läkemedelsverkets hemsida.

Uppdaterad information om EURD-listan, single assessment och worksharing, finns nu på Läkemedelsverkets hemsida. Detta med anledning av att aktiva substanser med enbart nationellt godkända produkter, under en period, ingår i List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronised. 

Mer information finns under Periodiska säkerhetsrapporter humanläkemedel på Läkemedelsverkets hemsida och på EMAs hemsida.

  

Relaterad information

  List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronised (HMA)

 Periodisk säkerhetsrapportering

 Läs mer PSUR (EMA)

 

Kontakt

Kontakta Regulatoriska enheten

 PSUR@mpa.se