Gambro

Uppdatering av åtgärder som har vidtagits till följd av jordbävningarna i Italien

Nyhet  •  2012-07-04 09:52 CEST

Gambros fabrik i Medolla har påverkats av de jordbävningar som ägde rum i Emilia-Romagna regionen i Italien i månadsskiftet maj/juni. De viktigaste prioriteringarna för oss är att se till att alla patienter som förlitar sig på våra livsuppehållande behandlingar ska få den och vi gör allt för att se till att våra kunder får tillgång till de produkter som behövs för att de ska kunna behandla sina patienter.

En global styrkommitté bestående av Gambros ledningsgrupp och experter från olika funktioner inom företaget ser över och koordinerar vår globala insats. Vi diskuterar också med regulatoriska myndigheter och tillsammans med våra kunder undersöker vi olika möjligheter för att säkerställa leverans av produkter.

Nyligen har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att säkerställa deras lagerstatus och efterfrågan, och för att prioritera leveranser.
  • Vi har säkerställt leveranser av blodslangar genom att flytta tillverkningen till våra andra fabriker samt genom att köpa från externa leverantörer.
  • En automatiserat lager i Varese, Italien, är nu i drift och hanterar leveranser.
  • Vi har startat upp en dialysmaskinsfabrik i Crevalcore, Italien
  • Från vårt skadade lager i Medolla hämtar vi, med hjälp av den italienska brandkåren,  ut produkter. Efter kvalitetskontroll levereras produkterna till våra kunder.
  • Vi har satt upp nya kontor i närheten av Bologna samt kontorsmoduler utanför Gambro fabrik i Medolla för att säkerställa kundsupport.
  • Vi samarbetar med andra tillverkare och leverantörer som också drabbats av jordbävningarna.
  • Vi fortsätter att undersöka olika alternativ för att försäkra att, i de fall ovanstående åtgärder är otillräckliga, våra kunder har tillgång till de produkter de behöver för att behandla sina patienter.

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra kunder och samarbetspartners för deras stöd under denna svåra tid och ber om ursäkt för eventuella besvär.

Om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta din lokala Gambro-representant.
 

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.