Moretime Group

Uppdatering kring finansiering och kapitalanskaffning

Nyhet   •   Feb 05, 2016 09:53 CET

I ett pressmeddelande den 25 januari meddelade Moretimes styrelse att den planerade nyemissionen ställs in och att diskussioner pågår med finansiärer om alternativ finansiering. I första hand för att säkerställa kapitalbehovet fram till den planerade lanseringen av digitala plattformen i april.

Ett resultat av denna process beräknas nu kunna presenteras i mitten av nästa vecka. Under tiden fortskrider arbetet med att förbereda för lanseringen av den digitala plattformen och den kommunicerade tidplanen ligger än så länge fast. Skulle kapitaliseringen dra ut ytterligare på tiden så kan det innebära att tidplanen inte kan uppfyllas.

”Vi jobbar stenhårt på att lösa den situationen vi hamnat i och se till att leverera det vi lovat marknaden och det är att skapa digitala intäkter” säger Carl-Fredrik Morander, VD.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se