Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro inspirerar andra kommuner

Nyhet   •   Sep 10, 2014 05:00 CEST

Lena Jande, kvalitetsstrateg på Upplands-Bro kommuns tillväxtkontor. Foto: Caroline Falkengren

Tillväxtkontoret på Upplands-Bro kommun har börjat arbeta aktivt med riskanalys integrerat i styrprocess och målstyrning. Arbetet har varit lyckat och i oktober kommer Lena Jande, kvalitetsstrateg på Tillväxtkontoret, att berätta för andra kommuntjänstemän om arbetet, på en konferens om ekonomistyrning och kontroll i kommunal förvaltning.

Tillväxtkontoret i Upplands-Bro kommun arbetar numera aktivt med riskanalys, styrprocess och målstyrning i ett system. Lena Jande, kvalitetsstrateg, berättar att när Tillväxtkontoret tar fram aktiviteter för att nå målen så görs en bedömning över vilka interna risker som hotar måluppfyllelsen.

– För medarbetarna innebär det att det blir tydligare hur de ska jobba mot målen och vilka hinder och risker som finns för att nå dem. Då kan vi också koppla åtgärder för att undvika riskerna.

Det är för att kunna uppfylla nämndens mål bättre som Tillväxtkontoret börjat arbeta med riskanalys integrerad i styrprocess och målstyrning.

– Vi hade interna övningar där medarbetarna fick lyfta det som är problem i deras verksamhet. Vi har inte kopplat åtgärder till allt eftersom allt inte kan åtgärdas på en gång.

Ett exempel på resultat av riskhanteringen är ett mer strukturerat arbete för upphandling och en bättre dialog med upphandlingsfunktionen eftersom området upphandling och avtal sågs som ett problem.

Den 14 oktober 2014 berättar Lena Jande om det lyckade arbetet på Conductives konferens om ekonomistyrning och kontroll i kommunal förvaltning.