Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro lågt rankad som skolkommun

Nyhet   •   Sep 04, 2014 17:10 CEST

Foto: Caroline Falkengren
Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommun. Rankingen utgår från 14 olika faktorer som vägs samman. Upplands-Bro kommun är i årets ranking på plats 284 vilket är en försämring.

Bland annat får kommunen låga värden när det gäller andelen personal med rätt behörighet inom skola, förskola och fritidshem och att lärartätheten är låg i dessa verksamheter. Däremot ligger kommunen bra till i rankingen när det gäller friska lärare och lärares löner.

En faktor som får genomslag i Lärarförbundets ranking är elevernas resultat i åk 9. Här bygger årets ranking på resultaten från förra läsåret 2012/2013.

- Det är klart att vi inte är nöjda, men vi ska komma ihåg att betygsresultaten i åk 9 har blivit bättre i år. Vårterminen 2014 var de bästa resultaten på flera år i Uppland-Bro. Vi sjösatte 2013 ett
systematiskt kvalitetsarbete, bland annat med bättre kunskapsuppföljning och vidareutbildning av lärare. Det arbetet kommer troligen att synas i kommande års ranking, menar utbildningschef Kaj Söder.

- Det är glädjande att resultaten i samtliga våra skolor har förbättrats i år. Det genomsnittliga meritvärdet för våra grundskolor årskurs 9 är 230, vilket är det bästa värde som uppnåtts. Enträget
arbete av såväl elever som skolpersonal har medfört att betygen höjts. Fler elever är behöriga att söka såväl till gymnasiet som till universitet och högskola. Jag är dock inte nöjd förrän alla elever i våra skolor når upp till sina mål i skolan. Systematiskt kvalitetsarbete tar tid men ger resultat. Framtiden börjar i klassrummet, säger Yvonne Stein, utbildningsnämndens ordförande.