Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro lanserar nytt intranät för effektivare arbete

Nyhet   •   Dec 17, 2013 08:27 CET

På luciadagen, den 13 december, lanserade Upplands-Bro kommun ett nytt intranät, byggt i Sharepoint 2010. Intranätet underlättar det administrativa arbetet och är ett stöd i beslutsfattande för kommunens tjänstemän vilket bidrar till snabbare service och högre kvalitet på servicen till invånare och företagare.

Under hösten har kommunen byggt ett nytt intranät. En förstudie och interna workshops ledde till att Sharepoint valdes som plattform. Projektets arbetsgrupper har fokuserat på olika ämnesområden vilket har gjort flytten av information smidig. Slutresultatet består av två delar, en kommunikations- och informationsdel samt en samarbetsdel. Tillsammans underlättar dem det administrativa arbetet och fungerar som ett stöd för beslutsfattande.

– Eftersom vårt arbete blir lättare innebär det i slutänden att våra medborgare och företagare får en snabbare service och högre kvalitet på den service de får, kommenterar Sara Eklind, kommunikationschef.

På intranätet, som samtliga anställda når även när de jobbar på distans, finns även sociala funktioner och varje medarbetare har en egen profilsida. Där kan de dela kunskaper och erfarenheter med varandra.

– Det nya intranätet går i linje med det politiska uppdrag vi har för 2014, att satsa på och utveckla e-förvaltningen, säger Sara Eklind.