Wikström AB

Utbildning: Energieffektivisering för förvaltare och driftpersonal

Nyhet   •   Sep 30, 2014 15:15 CEST

Wikström VVS-Kontroll erbjuder företagsanpassade utbildningar inom energieffektivisering som skräddarsys utifrån kundens egna förutsättningar. Syftet är att ge en god allmänkunskap om vad energieffektivisering innebär och varför den bör ingå som en naturlig del i all fastighetsförvaltning.

Utbildningen omfattar normalt tre dagar och vänder sig främst till de som arbetar som driftpersonal inom fastighetsförvaltning, men även till de som arbetar med teknisk-ekonomisk förvaltning av fastigheter.

Målet för utbildningen är att de som arbetar med drift- och underhåll skall få en ökad förståelse för vikten av att kontinuerligt arbeta med energieffektivisering, där Energidiagnoser-Energikontroll är en naturlig del av arbetet, samt få en ökad teknikkunskap inom de grundläggande teknikområdena ventilation – värme – kyla - belysning m.m. 

Vi anpassar utbildningen efter era behov och förutsättningar, men för att få en bild av hur kursupplägget kan se ut kommer här ett exempel:

Dag 1 Vi går igenom ämnesområdena Ventilation, Belysning, Klimatskärm inkl ev inventeringsarbete. Vi förklarar varför och hur man får arbetet med energieffektivisering att vara en naturlig del av det dagliga driftarbetet.

Dag 2 Tyngdpunkten läggs på Värme-vatten, Energideklaration-OVK, Nyckeltal samt att förbereda Energidiagnosarbetet. Vi kommer bl.a. att ta fram lämplig rapportmall och checklistor som praktiskt skall kunna användas vid uppstart och genomförande av energidiagnoser/kontroll, samt gå igenom nyckeltal för olika typer av anläggningar och system.

Dag 3 Genomgång av hemuppgifter och genomförda Energidiagnoser samt fördjupning inom Klimatskalet och El och mätning. Denna kursdag genomförs lämpligen 1-2 månader efter den första kursomgången (dag 1-2). Detta för att för att det egna arbetet skall kunna ha genomförts.


Vill du veta mer?

Kontakta Anders Malmberg 031-707 23 16