ELFA Assistans

Utbildning i Social dokumentation med AiAi Akademi

Nyhet   •   Feb 28, 2017 14:38 CET

I slutet av februari var Eva och Camilla från ELFA Assistans i Göteborg på en av Kaustiks utbildning om social dokumentation, en utbildning som inte gav så många nya insikter men som istället blev en bekräftelse på att vi faktiskt vet vad vi håller på med.

Dokumentation inom personlig assistans är, förutom en lagstadgad skyldighet, även en viktig faktor för kvalitetssäkring och uppföljning. ELFA Assistans arbetar sedan flera år aktivt med dokumentation av verksamheten både på individ, grupp och företagsnivå och vi ser det som en naturlig del i det dagliga arbetet. Sammantaget kan vi så här någon vecka efter kursen konstatera att grunden är satt sedan länge, dokumenten finns, rutinerna är implementerade och vi ska bara flytta in i AiAi till fullo, ett arbete som kommer att pågå en lång tid framöver. Förhoppningen är att vi med AiAi´s hjälp ska kunna spara både porto, miljö och minimera ELFA Assistans bidrag till högarna av papper hemma hos medarbetare och kunder genom att göra all dokumentation tillgänglig i AiAi. 

Social dokumentation med AiAi Akademi