Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB

Utbildningsutskottet: meritpoäng för teckenspråk

Nyhet   •   Mar 31, 2012 14:24 CEST

Efter motioner från MP och S tillkännager ett enigt utbildningsutskott till regeringen att teckenspråk ska likställas med moderna språk, och därmed ge meritpoäng till de elever som väljer att läsa teckenspråk för hörande på gymnasiet.

- Fantastiskt skönt att det äntligen händer något i en viktig symbolfråga! Känns jättebra att man enigt från utbildningsutskottet tar sig an denna fråga nu. Förhoppningsvis fortsätter man i den andan om frågor kopplade till svenskt teckenspråk och våra målgrupper, kommenterar Riksförbundet DHB:s förbundsordförande Janne Carlsson.

Foto: Fredrik Hjerling

Agneta Luttropp (MP) framförde de glädjande nyheterna på Miljöpartiets presskonferens 29 mars, och desto mer glädjande är att hon gjorde det på teckenspråk. Luttropp har en bakgrund som förstadielärare för döva och hörselskadade barn, och DHB:s Ingalill Björkstrand hjälpte till att fräscha upp kunskaperna med en ”snabbkurs” några dagar innan presskonferensen, i anslutning till MP:s rundabordssamtal med inbjudna funktionshinderorganisationer.

Ett rätt och riktigt tillkännagivande

Frågan om meritpoäng har länge varit en prioriterad fråga för oss döv- och hörselorganisationer, med SDR och UH i spetsen. Tanken med reformen var att uppmuntra elever att fortsätta läsa moderna språk, såsom tyska och franska, på gymnasiet. I den bemärkelsen har reformen varit lyckad då fler läser moderna språk idag, men samtidigt har elever valt bort det svenska teckenspråket av taktiska skäl. Vi framhöll tidigt risken med att teckenspråkets ställning urholkas iom. att elever inte får meritpoäng för studier i teckenspråk.

Det nuvarande systemet hämmar grogrunden för sökande till tolkutbildningen och för att få fram teckenspråkig personal i allmänhet, exempelvis inom service- och vårdyrken. Vilket även Eva-Lena Jansson (S), en av motionärerna som ledde till tillkännagivandet, säger för Lärarnas tidning:

- Det är en väldigt stor grupp som talar teckenspråk. Hela samhället har nytta av att det finns många som kan tala teckenspråk.

Vi hörsel- och dövorganisationer har påtalat systemets brister utifrån såväl praktiska och samhällsnyttiga skäl, som utifrån de konventioner och lagar det går stick i stäv med.

I debattartikeln "Sluta diskriminera teckenspråket, utbildningspolitiker!", publicerad så sent som 1 mars, poängterade vi återigen att Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, som bl.a. förpliktigar till att underlätta inlärning av teckenspråk. Även Språklagens paragrafer 9 (Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket) och 14 (Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket) är knepiga att efterleva med nu gällande system.

Därför är utbildningsutskottets tillkännagivande rätt och riktigt och vi välkomnar beslutet. Särskilt roligt är den breda enighet med vilken riksdagspartierna sluter upp bakom tillkännagivandet.

Datum för debatt och beslut är satt till 19 april och kommer att sändas via webb-tv.


Sagt om utbildningsutskottets tillkännagivande:

Ragnar Veer, SDR: "Det är en glädjande och viktig delseger för teckenspråkets ställning i Sverige. Vi är särskilt glada över att även allianspartierna står bakom förslaget, efter ett hårt påverkansarbete." (Pressmeddelande från SDR 2012-03-29)


Relaterade länkar:

Pressmeddelande: Utbildningsutskottet vill att teckenspråk ska kunna ge meritpoäng

Motion från Miljöpartiet: Meritpoäng för modersmål och teckenspråk

Motion från Socialdemokraterna: Teckenspråk

Artikel i Lärarnas tidning: Teckenspråk kan ge meritpoäng

Artikel på föräldrakraft.se: Regeringen får bakläxa - teckenspråk ska ge meritpoäng

Tidigare nyhet på dhb.se: Enad front mot diskriminering av teckenspråk