Virserums Skomakeri

Utlämnat på isen - överkörd av Jätten

Nyhet   •   Feb 24, 2010 10:32 CET

Jag tänker avsäga svensk medborgareskåp i protest och hellre leva som statslös. jag vädjar till svenska allmenheten och frihets älskade mäniskor som vill leva i ett fritt land ej i fångeskåp som allt för ofta vi får känna efter- torts vi har makthåvare som utåt spelar att de är blå.