Packaging Arena

Utmaning ska locka kreativa förpackningsidéer 

Nyhet   •   Mar 08, 2013 10:15 CET

Nu uppmuntrar The Packaging Arena allmänhet, branschföreträdare och företag att skicka in nya, kreativa lösningar inom förpackningsområdet. Tillsammans med WDO Innovation lanserar The Packaging Arena utmaningen Hållbara Förpackningar.

– Genom Hållbara Förpackningar vill vi inte bara hitta nya, smarta tekniska förpackningsidéer. Idéerna kan också handla om hur förpackningar upplevs, hur man minskar ned på onödiga förpackningar eller effektiviserar industrin, säger Sandra Eriksson, vd The Packaging Arena.

Hållbara Förpackningar blir den första utmaningen inom initiativet Wood for Sweden. Ett initiativ med syfte att hitta nya användningsområden för skogsråvaror.

Utmaningen startar idag
Från och med idag är utmaningen öppen. Under juni månad kommer sedan idéerna att behandlas, utvalda deltagare kommer att kontaktas och utfrågas och ett antal finalister kommer att utses.

– Priset består sedan av att den vinnande idén får genomgå en utvecklingsprocess och till slut presenteras för branschen med hjälp av The Packaging Arena. Förhoppningsvis kan det bli en färdig och konkret produkt, säger Damian Dugdale, projektledare hos WDO Innovation.

Branschens ledande företag i juryn
De företag som stödjer initiativet och deltar i bedömningsprocessen är Smurfit Kappa Sverige, BillerudKorsnäs, Stora Enso, DS Smith Packaging Sweden och Nordic Paper. Alla också medlemmar i The Packaging Arena.

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA deltar också som medfinansiär till det övergripande initiativet Wood for Sweden.

– Förpackningsindustrin är liksom flera andra viktiga svenska näringsgrenar starkt beroende av innovation och kreativitet för att utvecklas och förbli konkurrenskraftig, säger Peter Svensson, handläggare vid VINNOVA.

Kontakt
Nina Kask, Projektledare The Packaging Arena,
Telefonnummer: 054-20 38 75 / 070-323 25 85
E-post: nina.kask@packagingarena.com

Sandra Eriksson, vd The Packaging Arena
Telefonnummer: 054-20 38 73 / 073-802 79 04
E-post: sandra.eriksson@packagingarena.com

Peter Mandalh, Projektledare WDO Innovation
Telefonnummer: 0910-79 89 00 / 070-651 29 21
E-postadress: peter@wdo.se

Länk till utmaningen
www.idemotorn.se/woodforsweden/sustainablepackaging

-----------------------------------

Om The Packaging Arena
The Packaging Arena är en arena för konsumentdriven förpackningsutveckling. Deras vision är att konsumentinsikt och hållbarhet ska vara drivkrafterna vid skapandet av framtidens förpackningar. The Packaging Arena samarbetar, samverkar och sammanför företag och specialister från hela branschen. Unika tjänster, tillgång till ledande experter och avancerade utvecklingsmiljöer skapar förutsättningar för förpackningsutveckling i världsklass.

Om WDO Innovation
WDO Innovation bildades 2012 som ett dotterbolag till WDO, en Skellefteåbaserad kommunikationsbyrå. WDO är specialiserade på att hjälpa organisationer på strategisk nivå med affärsutvecklingsstöd.

Om VINNOVA
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet, med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA cirka 2 miljarder kronor i olika insatser.

Länkar till initiativtagare, stödparter och deltagare i bedömningsprocessen
www.packagingarena.com
www.wdoinnovation.com
www.smurfitkappa.com
www.billerudkorsnas.se
www.storaenso.com
www.dssmithpackagingeurope.com/sv/c/sweden
www.nordic-paper.com