Rotary Sverige

Utmaningar och möjligheter för fred presenterades vid Rotarys Peace Center i Uppsala

Nyhet   •   Maj 19, 2014 21:47 CEST

Utmaningar och möjligheter för fred var rubriken på det heldagsseminarium som hölls vid Uppsala Rotary Peace Center. Seminariet arrangerades för att lyfta fram den första kullen av Rotarys fredsstipendiater som får sin Masterexamen i Freds- och konfliktforskning. De tio stipendiaterna presenterade sina examensarbeten, som belyser hur fredsarbete kan bedrivas på olika sätt i olika delar av världen beroende på vilken typ av konflikt som måste hanteras.

I denna första kull med fredsstipendiater från Uppsala kommer tre från USA och övriga från Azerbaijan, Australien, Filippinerna, Guatemala, Danmark, Sri Lanka och Chile.

Huvudtalare vid seminariet var juristen och FN-diplomaten Hans Corell, som talade under ämnet:  "Rule of law – a prerequisite for global governance" . I sitt tal, underströk Hans Corell behovet av rättssäkerhet, både på nationell och internationell nivå. Han talade även om den roll som internationella organisationer har inom detta område med särskilt fokus i säkerhetsrådet i FN.

Uppsala universitet är ett av Rotarys sex internationella Peace Centers. Varje år delar Rotary ut 60 stipendier till studenter från olika delar av världen som får gå en tvåårig masterutbildning i freds- och konfliktkunskap. Varje höst kommer tio nya fredsstipendiater till Uppsala.

 - Behovet av utbildade fredsskapare har aldrig varit större, säger Izabela da Costa Pereira, alumn från ett av Rotarys fredscenter och nu bl a. projektanalytiker för FN:s utvecklingsprogram.

 - Med ett överflöd av konflikter i så många regioner, behövs fler specialister, framför allt från konfliktområden, säger hon. Ett av Rotarys största bidrag är att främja fred genom specialiserad utbildning.


Bildtext: T v Suzanne Brenning, ansvarig från Rotary, Erika Forsberg, Institutionen för Freds och konfliktforskning, och t h professor Peter Wallensteen.