Sveriges Kommuner och Landsting

Utredning presenterar efterlängtade bullerförslag

Nyhet   •   Aug 30, 2013 14:18 CEST

En statlig utredning gav på fredagen förslag till förbättringar av regelverken för buller. Enligt SKL kan flera av förslagen, om de genomförs, underlätta bostadsbyggande där många vill bo.

Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Vi välkomnar att utredningen vill göra det lättare för kommuner att förtäta städer och tätorter. Allt fler vill bo i centrala lägen. Att bygga tätt är dessutom bra för tillväxt och klimat. Fler får det enklare att ta sig till jobbet. Och de kan göra det med kollektivtrafik, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Vi har under lång tid framhållit att statens regelverk för buller hindrar tätorter och städer att växa. Nu finns det bra förslag till förändringar i regelverken som regeringen inte får vänta med att genomföra.

SKL ser särskilt positivt på följande förslag från den så kallade Bullersamordningsutredningen:

  • Utredningen vill att det, vid byggande av nya bostäder, ska bli lättare att göra avsteg från de värden som anger hur mycket det får bullra vid en husfasad. En sådan ändring är viktig eftersom det i dag, tack vare modern teknik, går att bygga bostäder med god ljudkvalitet i bullerutsatta områden.
  • Enligt utredningen ska kriterierna för att få göra undantag från riktvärdena för industribuller likna de för trafikbuller. I dag gäller till exempel strängare riktvärden för en lastbil om den kör på ett hamnområde än om den kör på en väg. Detta skapar nu stora problem när det planeras bostäder i Helsingborg.

Det finns dock ett förslag som förbundet ser som ett bekymmer.

– Utredningen föreslår nya detaljregleringar i lagen som vid en överprövning kan ge Länsstyrelsen ytterligare saker att utreda. Redan i dag är myndighetens långa handläggningstider ett problem. Detta förslag riskerar att göra dem ännu längre, säger Anders Knape.

Se presentationen och ladda ner utredningen på regeringens webbplats

SKL:s arbete med planering och byggande

SKL:s arbete med miljö och hälsoskydd

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

För mer information:
Kerstin Blom Bokliden, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggande
08-452 78 60
kerstin.blom.bokliden@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook