Sveriges Kommuner och Landsting

Utredningen om kommunaliseringen bör leda till diskussion om skolans verkliga behov

Nyhet   •   Aug 23, 2012 13:47 CEST

Utredningen om kommunaliseringens effekter för skolan innebär förhoppningsvis att vi kan lägga diskussionen om att byta huvudman åt sidan. SKL menar att det är andra åtgärder som gör skillnad.


– Att byta huvudman skulle innebära en gigantisk omorganisation och det skulle stjäla tid och kraft från skolans verkligt viktiga uppdrag som är att ge eleverna en bra utbildning, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Forskning och erfarenheter visar att det som påverkar elevers resultat mest är hur lärares kompetens och andra resurser används, att lärare samarbetar och lär av varandra, att rektor har ett aktivt ledarskap, att det finns höga positiva förväntningar på alla elever och att kommunledningen följer upp elevernas resultat. Därför är dessa områden i centrum för SKL:s arbete med skolfrågor.

SKL är övertygade om att resultaten kan lyftas rejält inom befintliga ramar för styrning och ledning av skolan. Det finns många goda exempel. Men det finns också de som måste lära av dem som lyckas. Det är grunden i SKL:s nationella mattesatsning, där politiker, tjänstemän, rektorer och lärare arbetar tillsammans.

– I debatten förklaras ofta skolans sjunkande resultaten av kommunaliseringen. Det är märkligt med tanke på andra stora reformer som genomfördes under 1990-talet. Ingen vet egentligen vilka reformer som har haft vilka effekter. Därför behövs en gemensam kunskapsbas, säger Maria Stockahus.

SKL anser att alla större reformer bör genomföras på ett sätt som underlättar framtida utvärdering. Reformer bör ha sin utgångspunkt i verksamhetens utmaningar och bygga på analyser av forskning om hur den aktuella problematiken kan åtgärdas.

– Arbetet i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför är en ökad koppling mellan forskning och skola en av våra prioriterade frågor. Det gäller både arbetet i klassrummet, på skolan samt reformer och annat utvecklingsarbete, säger Maria Stockahus.

Utredningens direktiv (extern länk)

Skriften Kommunaliseringen av skolan och vikten av att blicka framåt (nytt fönster)

SKL:s arbete med skolfrågor

För mer information:
Bodil Båvner, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 77 68
072-734 26 17
bodil.bavner@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l