Region Uppsala

Utredningsuppdrag för Mjuka linjen i Uppsala

Nyhet   •   Mar 20, 2018 16:42 CET

Kollektivtrafikförvaltningen UL får i uppdrag att utreda hur Mjuka linjen i Uppsala ska se ut i framtiden. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 20 mars.

– Mjuka linjen gjordes om i samband med att det nya stadsbusslinjenätet började köras i augusti 2017, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Både vi politiker och UL har fått många synpunkter på utformningen av dagens två mjuka linjer och frågor om linjedragningar och turtäthet. Därför ser vi ett stort behov av att förvaltningen gör en översyn av hela konceptet och återkommer med förslag inför trafikåret 2020, säger Bertil Kinnunen.

I nya stadsbusslinjenätet ingår två mjuka linjer som komplement till de ordinarie linjerna. Av den löpande utvärderingen som görs av förändringarna som gjordes i augusti 2017 och mot bakgrund av alla synpunkter som rör Mjuka linjen framgår att det finns behov av en större översyn. Uppdraget till Kollektivtrafikförvaltningen UL är att göra en översyn av konceptet Mjuka linjen utifrån syfte och behov. Resultatet ska visa på förslag till eventuella justeringar inför trafikåret 2020.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08