Sveriges Kommuner och Landsting

Utsatta barn behöver bättre stöd i skolan

Nyhet   •   Nov 09, 2011 09:45 CET

Barn placerade i samhällsvård och som lyckas i skolan drabbas i mindre utsträckning av sociala problem längre fram i livet. Men många av dessa utsatta barn får inte det stöd de behöver och lyckas inte i skolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.
– Skolresultaten för de mest utsatta eleverna går att påverka, ofta med relativt enkla medel. Det är inte kört, även om utgångsläget ofta kan vara jobbigt. För att lyckas krävs god samverkan mellan skola, socialtjänst och barnens boende, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Helsingborgs stad bedriver sedan 2005 en framgångsrik samverkansmodell kallad SkolFam – Skolsatsning inom familjehemsvården. SkolFam syftar till att stärka de placerade barnens skolresultat genom att utforma och följa en utbildningsplan baserad på en noggrann kartläggning av den enskilda elevens styrkor och svagheter. I praktiken handlar det om att fylla kunskapsluckor, ju tidigare desto större är möjligheten att lyckas. Sju kommuner arbetar idag enligt SkolFam-modellen och flera andra kommuner har inlett liknande arbetssätt.

– Genom att belysa och följa upp utsatta elevers behov minskar riskerna för misslyckande i skolan. Här har arbetet med BBiC (Barnets behov i centrum) inneburit ett viktigt stöd för kommunernas arbete. För att förbättra utsatta barns skolprestationer ser vi även gärna en större statlig satsning på forskning inom området, säger Per-Arne Andersson.

Ett samarbete mellan SKL och Socialdepartementet har resulterat i regionala utvecklingsledare med fokus på evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. De har under hösten påbörjat ett arbete med systematisk uppföljning av placerade barn och unga. Också SKL:s skrift Upphandling och uppföljning av HVB, där skolfrågan är en viktig del, är ett praktiskt stöd till kommunerna.

– Drygt sju av tio av landets kommuner har överenskommelser mellan socialtjänst och skola/förskola om insatser för barn och unga. Det motsvarar en ökning med sjutton procent på ett år. Med dessa bättre förutsättningar ökar också möjligheterna till bättre skolresultat, säger Per-Arne Andersson.

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser av placerade barns utbildningsnivå” (öppnas i nytt fönster)

SkolFam (öppnas i nytt fönster)

BBiC (öppnas i nytt fönster)

Bättre stöd till utsatta barn (öppnas i nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med barn och unga

Mer om SKL:s arbete med skolfrågor

Ladda ner högupplöst bild på Per-Arne Andersson

För mer information:
Jenny Jakobsson, handläggare
avdelningen för vård och omsorg
Tfn: 08-452 73 78
Mobil: 072-734 26 08
jenny.jakobsson@skl.se

Hanna Åkesson, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
Tfn: 08-452 76 72
Mobil: 072-734 26 02
hanna.åkesson@skl.se

Pressjour:
08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l