Byggherrarna

Utveckla ditt ledarskap inom tidiga skeden i byggprocessen

Nyhet   •   Maj 16, 2016 13:22 CEST

Under de tidiga skedena i en byggprocess klargörs mål och visioner av ett antal aktörer i samverkan. Utmaningarna består bland annat i att kunna leda förändringsarbete och kreativa processer, att kunna prioritera utifrån hållbara affärsmål och hantera risker. 

Utbildningen, som genomförs av Chalmers Professional Education och är framtagen i samarbete med Byggherrarna, utgår ifrån ett helhetsperspektiv där både kund-, ägar-, samhälls- och branschperspektiven är i fokus. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en struktur och en trygghet att arbeta med helhetsperspektiv och långsiktighet i fokus.

Lärandemål
Deltagarna ska efter avslutad utbildning kunna:
- Planera och vidareutveckla sitt ledarskap i tidiga skeden, baserat på en djupare förståelse av detta skedes specifika förutsättningar.
- Klargöra konsekvenser av olika förhållningssätt, kravnivåer, förväntningar och organisationsmodeller.
- Kunna använda etablerade verktyg för att strukturera kreativt arbete och processer.
- Kunna hantera målkonflikter och leda tvärfunktionella team för att initiera projekt i tidiga skeden.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig främst till byggherrar och beställare, men även till konsulter, arkitekter och projektledare involverade i tidiga skeden. Medlemmar i Byggherrarna har rabatt på utbildningen. 

Datum & Plats
Utbildningen är upplagd på fyra moduler och genomförs i Göteborg.
15 – 17 november 2016
24 – 26 januari 2017
14 – 16 mars 2017
9 – 11 maj 2017

För mer information och anmälan
Läs mer och ansök på Chalmers Professional Education´s hemsida