Föreningen Vård- och omsorgscollege

Utvecklingssatsning inom VO-College

Nyhet   •   Sep 27, 2016 12:00 CEST

Nu är vi i gång! Under hösten genomförs en satsning på hur Vård- och omsorgscollege kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag från Skolverket som gör det möjligt för både regionala samordnare och ordföranden att delta i utvecklingsdialogerna.


I september genomförs tre dialogmöten i norra, mellersta och södra Sverige med regionala samordnare och styrgruppsordförande. Syftet är att identifiera områden där regionala VO-College kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv. På bilden ser vi deltagarna från den södra dialogen som ägde rum i Nässjö den 22 september.

I oktober bjuds regionala samordnare och ordförande in till ett internat tillsammans med föreningens kansli och det nationella rådet, då resultatet från dialogmötena processas vidare. Syftet är att ha ett brett förankrat förslag till hur regionala VO-College kan stärka sin stödjande funktion mellan skola och arbetsliv.

November ägnas åt att regionala samordnare stämmer av slutsatser/förslag från internatet med styrgrupper i alla lokala college.

Hösten avslutas med ett möte i december med samtliga regionala samordnare för återkoppling efter lokal och regional avstämning.


Har du frågor om utvecklingsarbetet? KontaktaCarin Bergström.