Miljöpartiet de Gröna i Göteborg

Vår största framtidsutmaning

Nyhet   •   Sep 12, 2014 10:59 CEST

Klimatförändringarna är vår största framtidsutmaning. Mänskligheten har mer kunskap än någonsin om vad som behöver göras. Våra barn kommer fråga oss i framtiden om vi gjorde allt vad vi kunde för att stoppa det. Vi är skyldiga dem ett svar.

I Sverige har vi under sommaren fått uppleva exempel på det extrema väder som blir allt vanligare med klimatförändringarna. Bränder, översvämningar och skyfall. Effekten för världens fattiga utanför våra gränser är ännu värre. Kvinnor och barn drabbas hårdast.

Trots detta ökar klimatutsläppen i världen. Den enade forskarkåren säger att vi har några få år på oss att vända trenden och minska utsläppen. Valet på söndag är avgörande för om Sverige ska ta sitt klimatansvar. 

Våra utsläpp är fortfarande långt ifrån hållbara nivåer och efter åtta år med alliansregeringen har Sverige tappat i ranking i internationella jämförelser av länders klimatpolitik. I valrörelsen har det pratats om många viktiga politiska frågor, men den viktigaste frågan om att ha en planet att bo på har hamnat i skymundan.

I Göteborg, regionen och riksdagen arbetar vi för att minska klimatutsläppen. Det måste vara enkelt och billigt för människor och företag att välja det som är miljösmart. Vi vill att tåget ska vara billigare än flyget. Det ska vara enkelt och lönsamt att sätta solceller på sitt tak. Maten i skolorna och på sjukhusen ska vara god och med liten klimatpåverkan. Att satsa på klimatet skapar också många möjligheter. Att bygga järnväg och vindkraftverk skapar nya gröna jobb.

Många människor känner oro för miljöförstöring och det finns många vardagshjältar som gör det de kan. Men för att klara att möta klimatutmaningen måste det finnas en politik som tar ansvar. Våra gemensamma skattepengar måste sluta investeras i en snabbare färd mot klimatkatastrof. Vi måste välja den motsatta vägen. Det viktigaste du kan göra för klimatet är att välja en valsedel för ett parti som tar ansvar för barnens framtid. 

Vi lovar att göra vad vi kan för att ta klimatansvar!

Lise Nordin
Riksdagsledamot

Ulf Kamne
Kommunalrådskandidat

Joakim Larsson
Förstanamn regionlistan