Sveriges Kommuner och Landsting

Vård på lika villkor – ny satsning

Nyhet   •   Dec 16, 2011 15:53 CET

Nu satsar regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård i lärandeprojektet Vård på lika villkor.

Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om ett pilotprojekt för att öka jämlikheten inom första linjens vård.– Ett viktigt initiativ eftersom alla inte får del av vården på ett likvärdigt sätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Forskningen visar exempelvis att utlandsfödda upplever att tillgängligheten till vården är sämre och det finns ett lägre förtroende för sjukvården hos utlandsfödda än hos svenskfödda.

Överenskommelsen innebär att SKL ska driva ett treårigt projekt med cirka 10 verksamheter inom första linjens vård, exempelvis vårdcentral, mödravård, barnhälsovård, öppen psykiatri etc.

Syftet med projektet är stödja ett antal verksamheter och i detta arbete testa och utveckla metoder och arbetssätt för en mer jämlik första linjens vård. Lärandeprojektet omfattar alla aspekter av första linjens vård från bemötande, tillgänglighet, behandling, sammanhållna vårdprocesser till ledning och styrning.

För satsningen har regeringen avsatt totalt 11 miljoner kronor.

Projektet ingår som ett deluppdrag inom SKL:s prioriterade fråga Jämlik hälsa och välfärd.

Läs mer om projektet

Hämta hela yttrandet: (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster) Uppdateras under eftermiddagen!

Fler yttranden från styrelsen

Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape