Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Vårdanalys deltar på Medicinska riksstämman

Nyhet   •   Dec 01, 2013 13:21 CET

Vad gör doktorn på jobbet?

- ny unik studie av hur läkares tid och kompetens används

Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare, men antalet läkarbesök per invånare och år är få. Trots det upplever både patienter och läkare att det finns för lite tid i mötet.

Hur läkares tid och kompetens används är omdiskuterat. Vårdanalys har därför genomfört en oberoende och sammanhållen analys av frågan. På seminariet presenteras och diskuteras fyra utvecklingsområden som Vårdanalys har identifierat för att läkares tid och kompetens ska användas på ett bättre sätt.

Fredag 6 december, tid 13.00 - 14.00, Stockholm Waterfront Congress Centre, Sal 33

Medverkande:
Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Socialdepartementet
Filippa Nyberg, VD, Svenska Läkaresällskapet
Stefan Jutterdal, ordförande, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Marie Wedin, ordförande, Sveriges läkarförbund
Göran Petersson, verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys
Sofia Almlöf, utredare, Vårdanalys

Moderator: Kent Björkqvist