VaccBook AB

VaccBook skänker 10.200 vaccindoser

Nyhet   •   Okt 31, 2012 10:07 CET

VaccBook – det digitala vaccinationskortet för familj och husdjur – har fler än 1.000 registrerade medlemmar och har som utlovat skänkt 10 vaccindoser per medlem via UNICEFs gåvoshop. Det blev 10.200 doser stelkrampsvaccin.

Så här skriver UNICEF på sin hemsida: "Den bästa metoden att förhindra att spädbarn dör i stelkramp är enkel och effektiv. Vi ger stelkrampsvaccin till gravida kvinnor samt till kvinnor som bor i högriskområden och är i barnafödande ålder. Mammornas immunitet mot bakterien överförs till bebisarna och skyddar barnet tills det är några månader gammalt. Bara under de senaste två decennierna har antalet nyfödda per år som dör i stelkramp minskat med flera hundra tusen."

De flesta som är födda och uppvuxna i Sverige har blivit vaccinerade mot stelkramp som barn. Om det är mer än 20 år sedan man senast blev vaccinerad kan man behöva förnya sin vaccination. Om man är osäker på om man har stelkrampsskydd bör man kontakta vården. Med VaccBook blir det dock med tiden enklare att kolla upp sina vaccinationer – vilka man fått, när man fått dem och vilken klinik som givit dem.

Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands. Eftersom det är bättre att få sprutan hemma istället för på resmålet kan man passa på i samband med att man ska resa.  

Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. Om man inte hinner få alla tre doserna innan man reser ska man påbörja vaccinationen eftersom man ändå får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen. Är vaccinationerna registrerade i VaccBook får man en påminnelse via e-post för varje ny dos som ska tas.

Får man en fjärde dos fem till tio år efter den tredje dosen har man skydd mot stelkramp i 20 år.

Efterhand som det blir fler medlemmar på VaccBook kommer de skänka flera vaccindoser via UNICEF.

Ytterligare information
Henrik Bodin
Telefon: 0722 35 48 00
E-post: henrik@vaccbook.com