Copyswede

Vad du kanske inte visste om privatkopiering

Nyhet   •   Feb 15, 2016 09:56 CET

Här kan du lära dig mer om privatkopieringsersättning – bland annat varför den finns, vem som får pengarna, vem som betalar, hur mycket pengar det rör sig om, hur pengarna fördelas.

Vad är privatkopieringsersättning?
EU och riksdagen har bestämt att kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Motsvarande regler gäller i hela EU.

Avgiften tas ut på de produkter där privatkopiering görs, t ex hårddiskar och brännbara cd/dvd-skivor. I Sverige betalas avgiften av de elektronikföretag som importerar produkterna. Pengarna samlas sedan in och fördelas av kulturskaparnas företrädare i systemet, som är Copyswede. Enskilda kulturskapare får därefter sina ersättningar fördelade antingen direkt från Copyswede eller via Teaterförbundet, Sami eller Stim.

Varför finns privatkopieringsersättningen?
De som skapat kultur ska få betalt för sitt arbete. Det är rimligt och rättvist att den som kopierar en låt, film eller ljudbok för privat bruk betalar för rätten att göra det. Avgiften, som betalas av elektronikbranschen är låg – för en hårddisk ca 80 kronor, men den totala summan innebär att fler kan leva på sitt arbete i kultursektorn.

Det svenska systemet är modernt och effektivt, och ger dramatiker, författare skådespelare och musiker m fl den ersättning de har rätt till.

Vem är det som betalar?
Det är elektronikbranschen som betalar avgifterna. De senaste åren, när nya produkter kommit ut på marknaden, har dock företagen inte velat betala eller förhandla om avgifterna. Företrädare för svenska kulturskapare har därför tvingats till långa och dyra rättsprocesser mot elektronikföretagen. Hittills har elektronikföretagen inte vunnit ett enda fall, men processerna innebär att delar av de senaste årens betalningar är fördröjda.

Hur sätts avgifterna?
Avgifterna sätts i lagen, och utifrån hur mycket privatkopiering som sker förhandlas avgiften för varje produkt fram av företrädare för kulturskaparna och elektronikföretagen. De senaste åren har dock elektronikföretagen inte velat komma till förhandlingarna, inte velat samarbeta om användarstudier och inte velat betala. Därför pågår det ett antal domstolsprocesser mellan kulturskaparnas organisation Copyswede och olika elektronikföretag.

Ungdomar på parkbänk. Foto: RawpicelLtd

foto: RawpicelLtd

Varför kampanjar elektronikindustrin mot systemet?
De vill inte betala de avgifter som kulturskaparna har rätt till.

Är privatkopieringsavgiften en skatt?
Nej, det är en avgift som företag betalar. Elektronikföretagen kallar helt missvisande avgiften för en ”gigabyte-skatt” och ”kassettbands-skatt” i sin kampanj för att inte behöva betala.

Hur fördelas pengarna?
Det görs årligen mätningar av externa undersökningsföretag där man tar reda på vad som kopieras, hur det kopieras och hur mycket det kopieras. Utifrån resultaten i studierna fördelas pengarna till bland annat dramatiker, författare skådespelare och musiker. Filmer och tv-program från de stora TV-kanalerna privatkopieras mest och därför går det mest ersättning till de som har upphovsrätt på det området.

Copyswede fördelar pengarna direkt till kulturskaparna eller till organisationer som Teaterförbundet, Sami eller Stim som fördelar pengarna vidare. Fördelningen utvecklas hela tiden för att bli så rättvisande som möjligt, genom nya användarstudier och anpassningar.

Hur mycket pengar rör det sig om?
Cirka 118 miljoner kronor samlades in i privatkopieringsavgifter 2014.

Elektronikbranschen säger att det inte privatkopieras längre när man streamar på surfplattor och telefoner. Hur vet ni att det privatkopieras?
Vi vet att det privatkopieras eftersom privatkopieringen mäts i användarstudier. Om det inte sker någon privatkopiering på produkterna tas det inte heller ut någon avgift.

Behöver inte privatkopieringsersättningssystemet moderniseras när det kommer nya produkter som surfplattor och smartphones och konsumenternas beteende förändras?
Den svenska lagen är teknikneutral, så den är från början anpassad för att tekniken och användandet kommer att förändras. Lagen är också utformad så att om det bara privatkopieras i viss utsträckning så sätts också avgiften ner. Den svenska lagen är modern och ger dramatiker, författare skådespelare och musiker m fl ett bra skydd.

Vilka är Copyswede och vad gör de?
Copyswede är kulturskaparnas egen organisation och företräder alla kulturskapare i systemet för privatkopieringsersättning. De ser till att kulturskapare får betalt för sitt arbete.

Vad kostar det här systemet?
Kostnaderna för att administrera dagens system är mindre än tio procent av avgifterna, vilket är väldigt lågt i en internationell jämförelse. Målet med systemet är att så mycket som möjligt av pengarna ska föras ut till kulturskaparna och att fördelningen ska vara så transparent och rättvis som möjligt.

Går det inte bara att komma överens med elektronikindustrin? Kan ni inte tala med företag som Samsung och TeliaSonera i Sverige?
Företagen svarar tyvärr inte på sådana inbjudningar och har inte velat föra en dialog med oss. De deltar i en europeisk kampanj för att bli av med privatkopieringsavgiften, och arbetar med advokater och lobbyister som driver frågan åt dem i hela EU. Hittills har dock de globala teknikföretagen inte vunnit ett enda svenskt rättsfall mot kulturskaparna.

Vad säger politikerna?
Det svenska privatkopieringssystemet stöds idag av samtliga partier.

Jag har fler frågor om hur pengarna fördelas och hur systemet fungerar. Hur får jag svar på dem?
Du kan läsa mer om privatkopieringssystemet och hur pengarna fördelas i vår årsredovisning och fördelningsbroschyr.

Här kan du också läsa mer om privatkopieringsersättningen.