Markbygg AB

Vad gör Markbygg i Folkets park?

Nyhet   •   Maj 22, 2014 15:45 CEST

Frågan kommer från olika håll och den är inte helt oberättigad... För i Folkets park, där Peab bygger nya bostäder, står en av de maffigaste Markbyggskyltarna i hela Uddevalla.

— Vi slår upp vår etablering mitt i ”Peab-land” för att rusta upp vägar, anlägga park och parkering i anslutning till bostadsområdet, säger AC Martin Hallqvist.

I uppdraget ingår upprustning av Studievägen och Parkgatan samt att anlägga nya gång- och cykelbanor. Vi gör också en ny gata in till Folkets park; Kongressgatan.

—I anslutning till Peabs bostadsområde ska vi också göra en ny parkering, anlägga en ny park och dra in VA-ledningar till bostäderna. Parkeringen, parken och samtliga gator kommer också att få ny belysning, berättar Martin Hallqvist.

Arbetet ska att vara klart i december.