Skolverket

Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan?

Nyhet   •   Dec 08, 2015 11:20 CET

Vi har undersökt vad ungdomar gör 1, 3 och 5 år efter att de avslutat gymnasieskolan. Uppgifterna finns nedbrutna på skol-, kommun- och länsnivå i vår statistikdatabas Siris. I statistiken ingår ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåret 2007/08, 2009/10 och 2011/12.

Statistiken visar bland annat att om en före detta gymnasieelev hamnar utanför arbetsmarknaden så är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det sker knappt någon förändring under fem år. Detta tyder på att de ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden blir kvar där.

Sök fram egen statistik

Uppgifterna finns även nedbrutna på skol-, kommun- och länsnivå i vår statistikdatabas Siris. Data kommer från Statistiska Centralbyrån. Informationen hämtas bland annat från sysselsättningsregistret, registret över personer i utbildning och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings händelsedatabas. I statistiken ingår ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåret 2007/08, 2009/10 och 2011/12.