Kemikalieinspektionen

Välbesökt Forum för Giftfri miljö 2011

Nyhet   •   Nov 18, 2011 16:25 CET

Skydda barnen bättre var temat på årets Forum för Giftfri miljö, den 17 november 2011. Konferensen lockade 300 deltagare till Norra Latin i Stockholm. Kemikalieinspek­tionens generaldirektör Nina Cromnier summerade dagen genom att slå fast angelägna behov inför framtiden: Att utveckla lagstiftningen och bättre information till konsumenter stod högt på listan.

Miljöminister Lena Ek gästade konferensen och framförde sitt tack till alla som lägger tid på arbetet för en Giftfri miljö.
– Jag är otroligt glad över att Kemikalieinspektionen fått uppdraget att stärka arbetet för en Giftfri vardag. Kraftfulla ansträngningar måste göras för att minska direkta exponeringar för farliga kemiska ämnen. Hormonstörande ämnen är en viktig prioritering för regeringen och när det gäller cocktaileffekter behövs mer forskning, sade miljöministern.

Lena Ek levererade också en nyhet till deltagarna. Hon berättade att regeringen samma dag fattat beslut om regler för farliga ämnen i tatueringsfärger. Hela 2000 tatueringar görs i snitt varje dag i Sverige – en folkhälsofråga om något.

Läs mer och se inspelningar av dagens föreläsningar på www.kemi.se/konferens2011