Demoskop AB

Väljarbarometern för maj - knapp ledning för Alliansen och fortsatt ökning för SD

Nyhet   •   Maj 06, 2018 20:18 CEST

Det är fortsatt mycket jämnt mellan blocken, med Alliansen (39,1%) i knapp ledning före de rödgröna (38,4%), samtidigt som SD (19,4%) fortsätter att öka och har stöd av en av fem väljare. De rödgröna tappar 1,4 procentenheter sedan förra månaden, medan Alliansen (+0,1) och SD (+0,6) ökar något.

Förändringarna är genomgående små och inom felmarginalen. Stödet för S (26,3%, +0,4) ökar något, medan V (7,7%, -1,0) och MP (4,4%, -0,8) backar. På Allianssidan ökar stödet för M (22,3%, +0,1) och L (4,9%, +0,9), medan KD (2,9%, -0,4) och C (9,1%, -0,4) tappar. SD (19,4%, +0,6) ökar och når sin högsta nivå sedan juli 2017.

Andelen osäkra var 12,5 procent.

Under april har regeringen lagt fram sin ekonomiska vårproposition. Med tanke på att det är valår uppfattas propositionen av många som en typisk valbudget med stärkt stöd till utvalda grupper. Det är sällan budgeten har ett direkt och tydligt genomslag i opinionen och det förefaller inte har skett den här gången heller.

Det mest uppmärksammade riksdagsbeslutet under april är amnestin för de ensamkommande från Afghanistan. Beslutet uppfattas som särskilt kontroversiellt då det har skapat en tydlig splittring i Alliansen, med C på ena sidan och övriga allianspartier på den andra. Inte heller här framstår det som att beslutet har haft ett tydligt opinionsmässigt genomslag. Även om inga enskilda förändringar är signifikanta kan dock noteras att förespråkare för beslutet, V, MP och C har tappat något, medan de tydligaste motståndarna SD har fått ett ökat stöd. Möjligen är det ett uttryck för hur frågan har uppfattats av väljarna.

Samtidigt har det tyngsta regeringspartiet S, inte tappat sedan förra månaden. Den position man intagit genom att både stödja amnestibeslutet och samtidigt signalera en allt stramare hållning i invandringsfrågor kan emellertid riskera att åter öka otydligheten kring partiets position.

För småpartierna kring riksdagsspärren fortsätter kräftgången även om L lyfter till något säkrare mark den här månaden. MP är nere på nivåer som indikerar att riksdagsstatusen är mycket osäker. Partiet har tappat sin tidigare status bland både unga och välutbildade. För KD är stödet nu åter under tre procent, vilket sannolikt ökar frågetecknen kring om en stödröst i själva verket är bortkastad. För KD är det avgörande att före valet kunna uppvisa ett större stöd än så.

För partierna kring riksdagsspärren är lojaliteten sedan senaste valet särskilt låg. Detsamma kan för övrigt sägas även om C, som å andra sidan lyckats byta ut del delar av sin tidigare väljarkår mot främst liberalt sinnade alliansväljare från andra partier, och ett litet tillskott av gröna väljare från MP.