Patricias Kyssar

Välkommen att prenumera gratis på mitt nyhetsbrev!

Nyhet   •   Feb 20, 2010 19:15 CET

Kommunikation idag har nått nya dimensioner. Vi har ett bredare utbud av kommunikations-möjligheter. Vi behöver inte använda rösten om vi inte vill. Vi kan välja teknologi (Wawe, e-mail (e-post) SMS, telefon, video, chat, Twitter etc.). Vi pratar bl a om emotionell bandbredd, att överföra känslouttryck med olika laddning och grad av personlighet.

Våra kommnikationsmöjligheter idag delas upp i fyra dimensioner:

1. Filtrering: När vill jag kommunicera och med vem?
2. Emotionell bandbredd: Hur intimt vill jag kommunicera?
3. Synkront/asynkront: Realtid eller ej?
4. En-till-en, en-till-flera: Mellan två individer eller flera?

Men människan är och förblir en social varelse trots all högteknologi. Vi behöver träffa varandra och måste därför vara mer medvetna om vilka budskap vi sänder till andra: ansiktsuttryck, röst, språk, kroppsrörelser mm.

Fear, Anger, Pride And Dreams är ett forum där du, ur ett mångkulturellt perspektiv, kan få tips och inspiration från mig som kvinna, entreprenör och svensk-haitier.

Välkommen att prenumera gratis på mitt nyhetsbrev!

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att trycka här.