Telemanagement Sverige AB

Välkommen Björn Lilja

Nyhet   •   Sep 03, 2014 13:36 CEST

Vi välkomnar Björn Lilja som Senior ICT Business Consultant.

Björn har 30 års erfarenhet från IT samt 12 års erfarenhet från Telefoni och datakommunikation, varav 13 år i konsultativ roll. Björn har en djup teknisk bakgrund både från leverantör och kund som de senaste 15 åren byggts på med chefs och ledarskap samt avancerad upphandling och projektledning.

Han har uteslutande arbetat i eller med stora och komplexa organisationer och i många fall globala. Han har stor verksamhetsförståelse vilket är en viktig egenskap i alla uppdrag. Han är också van vid att vi lever i en föränderlig värld vilket återspeglas av en stor flexibilitet i hur hans uppdrag genomförs.

Varmt välkommen Björn Lilja!