Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till den 17:e Nationella Kvalitetsregisterkonferensen, 10-11 oktober

Nyhet   •   Okt 05, 2012 12:04 CEST

Under konferensen kommer konkreta exempel på god vård att diskuteras med speciellt fokus på nyttan av kvalitetsregister.

Plats: Karlstad Congress Culture Centre, Karlstad

Tid: 10-11 oktober 2012

Några punkter ur programmet:

•Kraven på patientmedverkan i vården ökar. Johan Assarsson, utredare från Socialdepartementet, presenterar nuläget i patientmaktutredningen.

•Nya kunskaper, nya riktlinjer- erfarenheter av implementering. 

•Tre register med omfattande internationellt utbyte presenterar sina erfarenheter kring forskning.

Mer information om kvalitetsregisterskonferensen

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!