Avfall Sverige

Välkomna till Avfall Sveriges temadag om import av avfall

Nyhet   •   Okt 25, 2016 13:20 CEST

Avfall Sverige bjuder in till en temadag för att visa för- och nackdelar med importen och ge deltagarna en inblick i en komplex avfallsmarknad.

Avfall är ett viktigt bränsle i det svenska energisystemet. Avfall för energiåtervinning kommer främst från hushåll och verksamheter i Sverige men det sker också import från andra länder. Denna import är ett ämne som intresserar många och finns högt på agendan.

Frågor som kommer att hanteras under temadagen är bland annat hur importmarknaden styrs, vilka konsekvenser importen har för övrig avfallshantering och vilken påverkan den har på miljön. Vidare redogörs för framtida planer och kapacitet av energiåtervinning i Sverige och inom EU. Vi kommer att få lyssna till och diskutera med forskare, branschföreträdare och myndigheter.

Vi hoppas på givande diskussioner och att alla ska ha fått en djupare insikt vid dagens slut.

MÅLGRUPP

Temadagen riktar sig till alla som arbetar med avfallshantering eller är intresserade av gränsöverskridande transporter, import av avfallsbränsle och närhetsprincipen. Du kan vara politiker, handläggare på en kommun eller myndighet eller på annat sätt komma i kontakt med frågorna i din yrkesroll.

INNEHÅLL

Första delen av dagen ägnas åt frågor kring hur de gränsöverskridande avfallstransporterna ser ut i Europa och varför det importeras avfallsbränsle till Sverige. Vi kommer även att gå in på varför man som kommun/bolag gör vissa val kring bränsle.

Eftermiddagen kommer att ägnas åt frågor kring importens effekter på materialåtervinning och klimatgasutsläpp. Avfall Sveriges branschgemensamma uppförandekod kring mottagning av avfall presenteras. Temadagen kommer att avslutas med en paneldebatt med olika aktörer.

PROGRAM & ANMÄLAN

Klicka här!

Välkomna!