Humana

Världens barn flyr - vad innebär det för oss som möter dem?

Nyhet   •   Aug 28, 2015 13:51 CEST

Människor som upplevt psykiska trauman har vidrört existensens kärna – liv och död. För många är detta oerhört sorgligt och medför en känsla av att ha gått sönder inuti. Vissa reagerar med raseri, andra med ledsenhet eller med likgiltighet. Grundtilliten till andra människor är skadad och behöver byggas upp igen.

Kunskapen och förståelsen hos de kommuner och andra aktörer som möter dessa ungdomar är ofta inte tillräcklig, och Humana anordnade därför en utbildning i form av tre dagar lång föreläsningsserie. Föreläsningsserien genomfördes första gången i Göteborg i början av juni 2015 och var mycket uppskattad. Under hösten ger vi fler chansen att ta del av denna kunskap, som nu är viktigare än någonsin.

Initiativtagare till föreläsningsdagarna är Annicka Lang, leg. psykolog och behandlingscef för Humana Individ och familj samt doktorand vid Linköpings Universitet. Annicka har mer än 20 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, och har specialiserat sig på kris, trauma och migration.  

Dag 1 ger Annicka Lang, en inblick i hur trauma och migrationsrelaterad stress kan yttra sig och hur vi bäst bemöter detta. hon kommer också prata om den tidiga anknytningens betydelse för hur vi sedan betraktar världen, ur ett mångkulturellt och universellt perspektiv. Dag 2 har fokus på vad som utmärker de olika kulturer som nu möts i Sverige, och vi möter föreläsare med god insikt genom egna erfarenheter. När vi pratar om andra kulturer, så kommer vi osökt in på området hedersrelaterad problematik, och dag 3 ägnas åt "Heder och hederskulturer” där våra erfarna föreläsare delar med sig av sina kunskaper.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom människovårdande verksamheter där man i sitt arbete möter ensamkommande barn och ungdomar.

Välj en, två eller tre dagar!

Orter och datum

Malmö, 12-14 oktober 2015
Stockholm, 10-12 november 2015
Luleå, 9-11 december 2015

För mer information och anmälan:

http://www.humana.se/individ-och-familj/utbildning/aktuella-evenemang

Varmt välkommen!