Inova

Värmländsk innovation får miljonstöd

Nyhet   •   Dec 09, 2011 12:12 CET

Innovationsprojektet CaiLar® har fått 1,6 miljoner kronor i stöd från statliga Vinnova. Projektet förbereds inför kommersialisering med hjälp av Grants and Innovation Office på Karlstads universitet med målet att få tillträde till Inovas inkubator.

CaiLar®, som är ett projekt vid Karlstads universitet, bygger på framgångsrikt innovationsarbete och behandlar ett område som är högaktuellt, nämligen att ersätta plast med miljövänligt material. Uppfinningen är en skyddsbarriär av lera och stärkelse som kan användas för pappersbaserade förpackningar.

Tekniken är patentsökt i mer än 20 länder och har utvecklats av Caisa Johansson och professor Lars Järnström vid Karlstads universitet tillsammans med Chris Breen, professor på Sheffield Hallam University i England.

- Vi har kunnat redovisa mycket lovande resultat, inte minst tack vare det verifieringsstöd vi tidigare har fått genom Innovationsbron, säger Caisa Johansson, docent vid Karlstads universitet.

Möjligheten att kunna ersätta oljebaserade plaster har skapat ett stort intresse från industrin. En industriell affärsutvecklare, Carl Zotterman, har redan knutits till projektet genom stöd från Inova.

- Som forskare är det förstås givande att kunna bidra till ökad tillväxt i Sverige, framförallt inom ett område som har stor industriell betydelse för regionen, säger Caisa Johansson.

Projektstödet kommer bl.a. att användas till tester.

- Genom testerna räknar vi med att kunna verifiera att produkten når upp till de krav som industrin och marknaden ställer på den aktuella typen av förpackningar. Vi får också svar på om det är möjligt att producera materialet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Caisa Johansson.

Läs mer om projektet här.