Vägvalet

Västlänken löser inte stambanans problem

Nyhet   •   Mar 15, 2012 07:52 CET

Bo Larsson på Trafikverket fortsätter sin propaganda för den olönsamma tågtunneln. Hans grundtes är att kapaciteten på Göteborgs Central är för dålig, men detta är ett obevisat påstående.Vem som helst kan konstatera att spåren på C ofta är tomma och öde. Däremot finns det stora problem på stambanan mot Alingsås, men möjligheterna att åtgärda de problemen minskar om alla pengar grävs ner.

Läs hela artikeln i bifogad fil