Vägvalet

Västlänkens ekonomi under manipulation

Nyhet   •   Aug 19, 2013 10:37 CEST

Tidigare beräknades nettonuvärdeskvoten till -0,64. För varje investerad krona förlorar man 64 öre. Det sänks till en förlust på 47 öre om man räknar med ökad befolkning, ökat resande, sänkt ränta, ökad betalningsvilja för tidsvinster, ändrad metodik för att beräkna restidskonsekvenser av kapacitetsbrist på järnvägen och ny värdering av ombordträngsel på tåget.

Läs hela artikeln här