Vägvalet

Västlänksivrarna fortsätter sin propaganda

Nyhet   •   Maj 30, 2018 11:30 CEST

I dagens SVT inslag om första spadtaget vid Korsvägen så hamrades "enfrågepartiet" Vägvalet in, trots att vi täcker hela det kommunala området i vårt partiprogram och har verkat brett i kommunfullmäktige i åtta år!

Missen av media, som objektiv part, är att de inte berättade att första spadtag tas innan Mark-och Miljödomstolens dom inte har vunnit laga kraft i avvaktan på överklagande till Högsta Domstolen och att byggandet av Västlänken fortfarande är ett "förberedelsearbete" som Trafikverket hanterar.

Det rapporterades att fyra spår i Västlänken ska ge möjlighet till pendeltåg i till Brunnsbo. Det stämmer inte helt för någon utökad kapacitet i järnvägssystemet, totalt i Göteborg, blir det inte. Dessutom kan Bohusbanan aldrig bli en pendeltågslinje då kapaciteten och regulariteten begränsas av de öppningsbara Marieholmsbroarna.

Vår snedrapporterande media är ett problem att uppmärksamma.

Vi väljer att inte vara med när spadtaget tas, eftersom det är utanför lagrum och folkets vilja. Huvudaktörerna som förespråkar och hanterar Västlänken fortsätter med sin propaganda och håller undan information.

Claes Westberg, Partiledare Vägvalet