Fjärde AP-fonden (AP4)

Valberedning i Concordia Maritime utsedd

Nyhet   •   Okt 26, 2016 09:56 CEST

Valberedningen i Concordia Maritime har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Carl-Johan Hagman, Styrelsens ordförande
  • Martin Svalstedt, Stena Sessan

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi med fokus på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.