Fjärde AP-fonden (AP4)

Valberedning i Mycronic utsedd

Nyhet   •   Okt 14, 2016 10:44 CEST

Valberedningen i Mycronic har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.