Sveriges Kommuner och Landsting

Valfrihetssystem ska vara frivilligt att införa

Nyhet   •   Maj 19, 2014 11:03 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting anser att det är viktigt att människor får ett större inflytande över individuella välfärdstjänster. Däremot ska valfrihetssystem inom hemtjänsten inte vara obligatoriskt för kommunerna att införa anser SKL.

I utredningen "Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten" föreslås att samtliga kommuner genom en ändring i socialtjänstlagen ska vara skyldiga att skapa förutsättningar för människor att välja mellan olika utförare inom hemtjänsten.

– Att kunna välja utförare för de insatser inom hemtjänsten som en person har behov av är en viktig fråga för många människor. Men också att kunna påverka innehåll och omfattning liksom när och hur insatserna ska utföras, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och Landsting.

Enligt förslaget måste alla kommuner konkurrensutsätta sin hemtjänst.

– Det begränsar kommunernas handlingsutrymme och möjligheten att organisera verksamheten inom socialtjänsten samt får konsekvenser för det kommunala självstyret, säger Anders Knape.

Lagen om valfrihetssystem har gällt sedan 2009 och i mars 2014 har 153 kommuner infört valfrihetssystem inom äldreomsorgen, 24 har beslutat att införa och 33 utreder frågan.

– Detta måste ses som en snabb utveckling. Det är lättare att uppnå goda resultat om det finns en politisk vilja, en tydlig strategi och att hänsyn har tagits till de lokala förutsättningarna, säger Anders Knape.

Vänsterpartiet lämnade ett särskilt yttrande.

Fler yttranden från styrelsen

Kontakt

För mer information:
Lena Svensson, handläggare
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 76 45
070-342 45 86
lena.svensson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook