FU, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Valideringskonferens 23-24 januari 2013 - startskottet för FAVAL 2.0

Nyhet   •   Feb 18, 2013 09:20 CET

Branschen behöver rekrytera 10 000 nya medarbetare på 10 år, bara i pensionsavgångar. Räknar man med tillväxt och övrig rörlighet behöver branschen 16 000 nya medarbetare. Sveriges utbildningssystem med gymnasieprogrammet VF, YH-utbildningar och universitets/högskoleutbildning kommer att klara branschens rekryteringsbehov till max 25 %. Det finns inom FU olika strategier för att bearbeta branschens behov och validering är en av de mest strategiska valen.

Konferensen i januari blev lite av ett startskott för det fortsatta arbetet i FU:s valideringsprocess.

Vi är nu i full gång med att sätta organisationen för pilotprojektet FAVAL 2.0. Tidigare har vi berättat om valideringen som skedde i FAVAL 1.0 då 5 fastighetsskötare testvaliderades. Det blev ett gott resultat. Efter lite justeringar och en mycket givande och intressant valideringskonferens i januari med engagerat deltagande för att föra projektet vidare är vi nu redo att ta nästa kliv.

I FAVAL 2.0 ska ytterligare 50 fastighetsskötare testvalideras. Valideringsmetoden ska säkerställas och en interim organisation har börjat formas. Ännu är inte alla bitar på plats och det behövs fler engagerade personer som har möjlighet att hjälpa till. Det vi i första hand behöver hjälp med är personer som kan verka som ämnesexperter - skriva frågor till systemet, granska frågornas relevans och kvalitet.

När pilotprojekten 2,0 och 3,0 är genomförda och validering av fastighetsskötare kan köras i skarpt läge kommer kompetensbevis utfärdas av FU. 

Avsikten är att validering ska utvecklas inom alla yrkesroller som FU tagit fram.

Är du eller vet du någon som skulle passa för detta eller någon annan roll i vår interimorganisation?

Kontakta verksamhetschef Madeleine Rietschel för mer information, se även valideringsbroschyren och FUs FUs hemsida