Bunne Music Sweden AB

Varför fungerar Orkesterspel så bra som Teambuilding?

Nyhet   •   Jan 19, 2016 16:57 CET

Inom socialpsykologi används begreppet rollteori med vilket menas att människors beteenden i sociala situationer i hög grad grundar sig på vilken roll man just då innehar. Varför man har den rollen kan bero på så enkla saker som vilken typ av anställning man har eller andra mer komplexa status-utvärderingar från resten av gruppen.
Våra beteenden är alltså i hög grad kontextberoende. Att fångas i sociala mönster betyder därför inte att vi som som personer är oföränderliga eller att vi har fastslagna personligheter. 
Det är snarare kulturen och gruppdynamiken som tenderar att reproducera sig själv så länge situationen och kontexten förblir någorlunda oförändrad.


Ett effektivt sätt att förändra sociala strukturer är om rollerna helt byts ut. Chefen och praktikanten blir flöjtist och basspelare, och i de här rollerna ligger radikalt annorlunda förväntningar och värderingar. Inte så att man glömmer vem som är chef och vem som är praktikant men situationen är nu anpassad för att ge personerna en möjlighet att visa andra sidor av sig själv genom att på ett så prestigelöst sätt som möjligt ta ett steg ut ur sina vardagsroller.Det finns även en mer specifik teori, ”expectation states theory” som handlar om hur grupper fördelar status mellan medlemmarna beroende på den uppgift som ska utföras. Man menar då att 
man tar hänsyn till specifika status-karaktäristika. Återigen handlar det om att när situationen byts ut sätts dessa parametrar i någon mån ur spel. Vissa uppgifter kräver att gruppen kommer fram till ett bästa besked - tänk lösa en matematikuppgift. Den som bäst kan lösa problemet får 
högre status. Andra uppgifter handlar om att alla gör ungefär samma sak för att samla på sig kvantitet - tänk bära en hög stenar från en plats till en annan. Den som bär flest stenar får högre status i en grupp med en sådan uppgift. 

När en grupp ska skapa musik med Bunnemetoden handlar det ju inte om att visa sin musikaliska talang genom att dra av ett solo. Den enskilt viktigaste egenskapen är snarare att vara lyhörd och samarbetsfokuserad. När uppgiften premierar en sådan egenskap kommer också gruppen - förutsatt att den har gått med på att lösa uppgiften så bra som möjligt - att uppnå ett kommunikativt samarbete som gagnar helheten. De vill säga att spela musik tillsammans.