Finansförbundet

Varför ska jag rösta i EU-valet?

Nyhet   •   Maj 05, 2014 09:46 CEST

Bryssel och EU-administrationen känns ibland långt borta. Inverkar EU-lagstiftningen mig på min arbetsplats? Kan jag i så fall påverka den? Ja säger Hanna Sjölund.

Hanna Sjölund arbetar i Bryssel som politisk sekreterare för UNI Europa Finance. UNI Europa Finance är en branschsektion i UNI Europa där Finansförbundet är medlem, i tillägg till sitt medlemskap i NFU. Hannas arbetar med att påverka lagstiftningen i EU så att en hållbar situation för finansanställda kan upprätthållas.

- Efter finanskrisen 2008 har en hel del lagförslag som reglerar finansmarknaden presenterats. Sverige har klarat sig rätt bra men andra länder har haft stora svängningar på arbetsmarknaden. Vi kämpar för en tryggare arbetsmarknad, säger Hanna Sjölund.

I Sverige har vi en lång tradition av kollektivavtalstecknande. I lagförslagen från EU som handlar om att reglera finansmarknaden ingår även förslag på lagstiftning kring lön och ekonomisk ersättning. Idag ger fördraget EU inte den rätten. UNI Europa Finance lobbar för att det är den svenska modellen med kollektivavtal som även i fortsättningen ska vara den primära lösningen på arbetsmarknaden.

- Vi har hellre sett partsgemensamma avtal än lagstiftning. När EU nu vill skärpa regleringarna i finansbranschen är det något positivt men inte om det sker på bekostnad av idag etablerade fackliga rättigheter.

Viktiga frågor för finanssektorn

EU-lagstiftningen styr upp till 70% av de regleringar och föreskrifter som gäller för kommuner och landsting. När det gäller nya svenska lagar och förordningar kan man hänvisa 30% av dem som en direkt påföljd från EU-lagstiftning. 

- Om någonting positivt bestäms i Sverige så framställs det som ett nationellt initiativ. Men om det är något negativt, ja då är det EU som har bestämt, det kanske är lite krasst uttryckt men så upplever jag det, säger Hanna Sjölund.

- Det är höga procental som tydligt visar att EU-lagstiftningen har en direkt inverkan på våra arbetsliv. 

Ett exempel där EU-lagstiftningen har en direkt inverkan på arbetsvillkoren nämner Hanna åter arbetet med regleringar för finanssektorn där EU är inne och tittar på hur provision och bonusutbetalningar kan regleras hårdare. Alltså något som direkt skulle synas i din plånbok.

- Enligt det rådande fördraget får inte EU gå in och reglera lönesättning. Men resultatet blir så om man förordar en lagstiftning. Därför är det viktigt att arbeta för rätten att teckna kollektivavtal och att kollektivavtalet är det som styr i första hand. 

Förutom rätten att teckna kollektivavtal är arbetet med ”whistleblowing”, det vi i Sverige känner som meddelarskydd, ett viktigt temaområde och ett område där UNI Europa Finance och NFU nått stor framgång. Det handlar om rätten att anonymt kunna anmäla missförhållanden på både arbetsplatsen och externt utan att man ska vara rädd för att bli uppsökt och avskedad.

- Vi har verkligen nått framgång i vårt arbete med whistleblowing. Vi ser idag att EU-kommissionens nyligen framlagda lagförslag redan där innehåller våra formuleringar. Det känns jättebra.

Andra temaområden som Hanna arbetar intensivt med är facklig representation i styrelser. Rätten att kunna företräda sina medlemmar direkt där och när besluten fattas. På många arbetsplatser så har pressen och stressen på de anställda ökat med orealistiskt satta säljmål.

- Vi pushar för att fokus ska sättas på god rådgivning istället för på säljmål. Det är god rådgivning som ska premieras. Hur ska kunden annars kunna få förtroende för bankerna?

Hur kan jag påverka EU-lagstiftningen?

Hanna tycker att det är minst lika viktigt att rösta i EU-valet som det är att rösta i riksdagsvalet i höst. Det är den demokratiska ordningen som gäller. Men hur ska jag veta vad de olika EU-parlamentarikerna står för?

- EU-parlamentarikerna är ju utsedda av sina partier hemma i Sverige och jag tror nog man kan säga att de följer sina partiprogram. Ta reda på vilket eller vilka partier som bäst stämmer överens med dina åsikter.    

Stå upp för dina värderingar

I EU-parlamentet bedrivs det politiska arbetet i olika grupper med representanter från övriga medlemsländers olika partier. Det är därför också viktigt att fundera över vilken grupp partiet som du röstar på hamnar i. Finansförbundet anser att alla människor är lika värda och arbetar för en bransch som är jämlik och har stor mångfald. Därför är det kanske inte så roligt om ditt parti hamnar i en grupp med representanter som till exempel har främlingsfientliga värderingar. Grupperingarna bildas dock inte förrän efter valet men du kan titta på i vilken grupp ditt parti satt med i i denna period för att få en hint om hur det kommer att se ut efter den 25 maj.  

- Jag vill uppmana alla medlemmar att rösta i valet den 25 maj. Arbetslivet påverkas av vad som bestäms i EU. Om vi vill värna den svenska modellen med partsgemensamma överenskommelser framför lagstiftning är det viktigt att göra sin röst hörd. Det finns också en möjlighet att stå upp för våra värderingar och hindra de främlingsfientliga strömningarna, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.  

Läs mer om viktiga temaområden som NFU arbetar med

På NFUs sajt kan du läsa mer om vilka temaområden som är de prioriterade.
Gå till nordicfinancialunions.org

Läs mer om vilka EU-lagar som gäller framför de svenska lagarna

EU-upplysningen har uppdraget från riksdagen att informera om EU. På deras sajt kan du läsa mer om vilka EU-lagar som gäller framför svenska lagar.
Gå till EU-upplysningen.se  

Läs vad de svenska partierna tycker i frågor om arbetsrätt, arbetsmiljö och jämställdhet

Fackliga Brysselkontoret har gjort en enkätundersökning hos de svenska partierna som idag är representerade i parlamentet. 

Gå till fackligt.eu och läs partiernas svar på enkäten 

Fakta:

Europaparlamentsval eller EU-valet som det också kallas är den 25 maj 2014. I Sverige röstar vi då fram 20 ledamöter till Europaparlamentet. 

UNI Global Union är en global paraplyorganisation som förträder 20 miljoner anställda inom tjänstesektorn världen över. UNI Europa Finance är en del av UNI Global Union och representerar 100 fackförbund och 1,5 miljoner anställda inom bank och försäkring i Europa. NFU står för Nordic Financial Unions och är i sin tur en paraplyorganisation för åtta nordiska fackförbund inom finans och försäkring. NFU företräder 150 000 anställda. Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans med cirka 30 000 medlemmar.