Finansförbundet

Varför väljer så få kvinnor Handels finansinriktning?

Nyhet   •   Dec 02, 2015 15:57 CET

Uppsatsen ”Mansklubben inom företagsekonomisk utbildning – En fallstudie om varför så få kvinnor fördjupar sig inom finans” vann Finansförbundets och BAO:s partsgemensamma Jämställdhets- och Mångfaldskommittés uppsatsstipendium 2015. Vid prisutdelningen presenterade Anna von Grothusen och Caroline Carleson sin uppsats som visar på mycket spännande resultat och rekommendationer för både högskolan och branschen.

– Det känns mycket roligt att få belöna något som rör både branschen och ett så viktigt fackligt ämne som jämställdhet är, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius. Det är alltid intressant att få fakta och belägg för något som man tidigare bara anat.

Finansbranschen mansdominerad, hård och pengacentrerad

Bland Handels kvinnliga studenter valde endast 17 procent år 2014 att fördjupa sig inom finans. Motsvarande siffra för de manliga studenterna var 29 procent. Tittar man på hur det ser ut för hela landet är mönstret liknande. En rapport från Civilekonomerna år 2013 visar att endast sex procent av alla kvinnliga ekonomistudenter i Sverige valde finans som specialisering, medan motsvarande siffra för män var 17 procent. Anna von Grothusen och Caroline Carleson blev nyfikna på vad som påverkar ekonomistudenter i deras val av specialisering och varför så pass få kvinnor väljer finans.

Genom djupintervjuer med fjorton studenter har författarna kommit fram att könsbundna normer är den viktigaste förklaringen till den snedvridna könsfördelningen inom finansinriktningen. Den samhälleliga bilden av finans som mansdominerad, hård, tuff och pengacentrerad förstärks ytterligare inom skolans fyra väggar, vilket ökar kvinnors känsla av utanförskap. Kvinnorna som ändå väljer finansinriktningen oroar sig för att de inte ska passa in och om de kommer att trivas i branschen, som de tror är hierarkisk och fyrkantig. Samtliga studenter i undersökningen ser bilden av finans som negativ utom en grupp – de män som väljer finansinriktningen. Till skillnad från sina studiekamrater har de lätt att identifiera sig med den stereotypa finanspersonen.

Högskolan och branschen ett gemensamt ansvar för att minska snedfördelningen

Författarna ser att högskolan och branschens företag har ett gemensamt ansvar för att minska snedfördelningen och de presenterar en rad konkreta rekommendationer. De menar till exempel att högskolan skulle tjäna på att införa fler interaktiva kurser då finansinriktningen är känd för att till stor del innebära självstudier. Högskolan bör även lyfta fram fler kvinnliga förebilder. Fördelningen av manliga och kvinnliga lärare och forskare är ojämn, framför allt inom finansinriktningen, vilket ytterligare förstärker bilden av ämnet som typiskt manligt. Ett annat sätt är att visa att finans är applicerbart inom massa olika karriärval och inte bara leder till en framtid inom banking.

Även företagen i branschen har mycket att lära av studien och uppsatsförfattarna har flera rekommendationer till dem. Ett sätt att få studenter intresserade och visa vad man gör inom branschen är att bjuda in till företagsbesök och olika företagscase tidigt under utbildningen, gärna redan första året. Vid företagsevent och företagsmässor är det viktigt att företagen tänker på att lyfta fram kvinnor, och då inte bara som representant från HR. Visa och prata om hur det är att vara kvinna i finansbranschen. Framhäv även den mångfald man har inom företaget generellt. Prata om vidden av olika personligheter och intressen snarare än bara vilka kunskaper som efterfrågas.

Författarna rekommenderar även företagen att erbjuda mentorprogram där studenterna under avslappnade former får kontakt med kvinnor på olika positioner, gärna så tidigt som möjligt under studietiden. Studien visar nämligen att alla de kvinnor som valde finansinriktningen hade stöd av minst en referensperson som uppmuntrat dem i sitt val. Det kan vara en familjemedlem som jobbar inom finansbranschen eller en äldre student som själv valt inriktningen. Tack vare denna referensperson kunde kvinnorna ignorera den negativa bilden och se förbi de normer och image som finns av finansinriktningen.

– Det är ovanligt att en uppsats leder fram till så tydliga och konkreta förslag på åtgärder. Jag hoppas att branschen tar till sig detta och gör något med det viktiga resultatet och rekommendationerna, avslutar förbundsordförande Ulrika Boëthius.

Läs uppsatsen ”Mansklubben inom företagsekonomisk utbildning – En fallstudie om varför så få kvinnor fördjupar sig inom finans”.