Sveriges Kommuner och Landsting

Vattenkvalitén är bra – men utmaningarna blir större

Nyhet   •   Dec 10, 2013 16:17 CET

Nästan nio av tio invånare är nöjda med kvaliteten på sitt kranvatten, visar en undersökning från SKL. Men kommunerna möter allt större utmaningar i sitt vattenskyddsarbete och behöver bättre stöd från staten för att kunna säkra vattnets kvalitet även framöver.

I en enkätundersökning har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit invånare i 100 kommuner betygsätta kommunens arbete med gator, parker, avfall samt vatten och avlopp. Resultatet presenteras i rapporten "Kritik på teknik 2013".

Vattenkvaliteten får högt betyg

– Nästan 90 procent av de tillfrågade invånarna svarar att vattenkvaliteten i hemkommunen är mycket bra eller ganska bra. I de flesta kommuner ger mellan 80 och 90 procent av invånarna vattenkvaliteten mycket högt betyg. Det är glädjande att så många är nöjda, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Men utmaningarna blir större

Samtidigt släpper nu förbundet skriften "Skydda vattnet" som visar att utmaningarna i kommunernas vattenskyddsarbete blir allt större.

– När klimatet förändras sprider sig tidigare okända bakterier. Det används också alltmer läkemedel, bekämpningsmedel och andra kemikalier vilket påverkar kommunernas dricksvattenproduktion och avloppsrening, säger Gunilla Glasare.

SKL ger kommunerna stöd

I skriften uppmärksammar SKL de sex viktigaste punkterna i kommunledningens arbete med att säkra drickvattnets kvalitet. Sammanställningen är tänkt att fungera som ett stöd i kommunernas vattenskyddsarbete. Skriften innehåller även intervjuer med kommuner som övervunnit svårigheter och kriser, till exempel Östersund.

– Ska Sverige ha rent och friskt dricksvatten även i framtiden måste också statens stöd till kommunerna bli bättre. I dag brister det. Dricksvattenförsörjning är ett kommunalt ansvar, men också ett nationellt intresse, säger Gunilla Glasare.

Tre exempel: Det behöver staten göra bättre

  • Ta fram vägledningar. Reglerna på vattenområdet kan vara motstridiga och de upplevs ofta som krångliga. Staten behöver ta fram vägledningar för hur kommunerna ska leva upp till kraven.
  • Korta länsstyrelsernas handläggningstider. Länsstyrelserna prioriterar inte sin egen handläggning av nya vattenskyddsområden. Det leder till att arbetet står stilla i områden som har stort behov av att skydda dricksvattnet.
  • Klargör acceptabel risk. Livsmedelsverket ger kommunerna olika besked om hur mycket mikroorganismer som kan accepteras i dricksvattnet. Det måste vara tydligt för kommunerna hur effektiva barriärer mot virus, parariter och bakterier ska vara.

Ladda ner eller beställ rapporten: ”Kritik på teknik 2013” (nytt fönster)

Ladda ner eller beställ skriften ”Skydda vattnet” (nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med vatten

Hämta högupplöst bild på Gunilla Glasare


Kontakt

För mer information om rapporten "Kritik på teknik 2013":
Jan Söderström, sektionschef
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 74 17
jan.soderstrom@skl.se

För mer information om skriften "Skydda vattnet":
Tove Göthner, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 79 25
tove.gothner@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook