Sportfiskarna

Vattenprover från Jämtlab visar för högt pH

Nyhet   •   Jun 18, 2013 16:03 CEST

Det mest anlitade laboratoriet för kalkeffektsuppföljning från landets länsstyrelser kan visa upp till 0,35 enheter för höga pH-värden. Med redan väldigt krympta marginaler för kalkningen kan detta innebära att pH-målen underskrids vid högflöden och att försurningskänsliga organismer därmed skadas.

Johan Alström på Miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Västerbottens län hade lagt märke till att vattenproverna som analyserats vid Jämtlab visade misstänkt höga pH-värden i förhållande till alkalinitet. Vid kontroll i år med vattenprover tagna vid samma tillfälle men analyserade på SLU visade dessa prover på pH värden som låg omkring 0,2 pH enheter lägre. Överskattningen av pH i proverna från Jämtlab har visat sig variera från vad som kan anses försumbart upp till 0,35 pH-enheter som mest.

Skillnaden mellan laboratorierna beror sannolikt på att hanteringen vid Jämtlab orsakar en större avgång av kolsyra. På SLU sker analys av pH i ett slutet system. Vid Jämtlab används ett konventionellt förfarande där vattenproven hälls ur provflaskorna och analysen sker i öppna behållare. En jämförelse med äldre data visade att ungefär samma överskattning av pH förekom för vattenprober från länsstyrelsen i Västerbotten när vattenproven analyserades vid laboratoriet ALcontrol och på länsstyrelsens eget lab.

– pH är en besvärlig parameter att analysera. Provtagning, transport och hantering av vattenprover innebär en risk för avgång av kolsyra och därmed en överskattning av pH. Det viktiga nu är att samlade åtgärder vidtas så att alla länsstyrelser får en korrekt och enhetlig kalkeffektsuppföljning, säger Johan Ahlström.

pH är den viktigaste parametern för att bedöma hur djur och växter påverkas i försurade och kalkade vatten. De vattenkemiska målen vid kalkning anges till tre pH-nivåer i form av 5,6, 6,0 och 6,2. Målen är kopplade till de olika arter som kalkningen avser att skydda. Den försurningskänsliga laxen har exempelvis pH 6,0 som vattenkemiskt mål. Det räcker att pH-värdet sänks till kritiska nivåer vid ett tillfälle för att skador ska uppstå på försurningskänsliga organismer.

Överskattningen av pH är ett allvarligt problem. Ett pH-värde på 6,1 kan egentligen vara 5,9. Därmed kan en otillräcklig kalkning felaktigt tolkas som väl fungerande. Efter många års optimerande bedrivs kalkningen med små marginaler. pH vid högflöde är därmed anpassat för att ligga strax över pH-målet. Med utgångspunkt i överskattat pH i vattenprover kan det därmed vara ganska många kalkningar där pH-målet i praktiken underskrids.

Jämtlab i Östersund, som drivs av Länsstyrelsen i Jämtlands län, analyserar vattenprover för kalkeffektsuppföljning från 11 län. Jämtlab utför årligen omkring 15 000-16 000 analyser av vattenprover från omkring 5000 lokala provtagningspunkter.

– Vi är väl medvetna om problematiken med överskattade pH-värden i vattenprover. Vi ser gärna ett samlat grepp från Havs- och vattenmyndigheten för hur vi ska åtgärda problemet och minska riskerna för att pH-målen underskrids, säger Börje Granath, kvalitetsansvarig på Jämtlab.

Läs mer om analys av pH i Länsstyrelsens i Västerbottens läns VB 2012

Läs fler nyheter om försurning här.

Anmäl dig för att få Sportfiskarnas nyhetsbrev om försurning här.