Great Place to Work® Sverige

VD har Ordet! Niklas Harging Exopen Systems - Sveriges Bästa Arbetsplatser

Nyhet   •   Sep 15, 2010 09:22 CEST

VD har Ordet!

Niklas Harging Exopen Systems

ExOpen Systems hjälper organisationer att följa upp historiska data, bevaka realtidsinformation samt planera och budgetera inför framtiden – allt i en och samma integrerade beslutsstödslösning.


"Att ha nöjda medarbetare är inte kostsamt för företaget. Det är grundfundamentet för att lyckas externt och ett helt affärsmässigt och strategiskt beslut.”

 

Är det viktigt för ExOpen Systems kunder att ni är en bra arbetsplats? Varför?

Ja, vi menar att vi först måste lyckas internt innan vi kan vinna matchen externt. Har vi nöjda och motiverade medarbetare kommer de att göra bättre ifrån sig hos våra kunder. ExOpen Systems följer upp verksamheten genom fyra nyckeltal och ett av dessa är nöjda medarbetare. Vi är också övertygade om att det på intet sätt är en tillfällighet att både våra kunder och medarbetare ger oss höga betyg.

Vilken är din viktigaste prioritet när det gäller skapandet av en stark företagskultur?

Tydlighet. Det handlar om att sätta ett tydligt mål och en tydlig och trovärdig handlingsplan för hur företaget ska ta sig dit. Handlingsplanen ska vara nedbruten på företags-, avdelnings- och individnivå. I likhet med stearinljus och glödlampor tror jag att de flesta människors motivation på en arbetsplats har en ”brinntid”. En brinntid som förkortas om ens arbetsuppgifter inte uppmärksammas eller upplevs som väsentliga. När denna brinntid tagit slut vill man arbeta med nya saker. För att råda bot på detta bör varje medarbetare ha en individuell handlingsplan för hur de ska nå sina uppsatta mål. Detta gör även att medarbetarens arbetsuppgifter känns viktiga och meningsfulla. Medarbetaren får också ett kvitto på sin prestation och känner sig uppskattad och motiverad. Målen och handlingsplanen måste följas upp regelbundet för att få rätt verkningsgrad. När målen är uppfyllda och ”brinntiden” är slut har medarbetaren möjlighet att arbeta med nya uppgifter.

Vad behöver man för kompetens eller attityd för att lyckas väl på ExOpen Systems?

Man måste trivas i en målfokuserad miljö där ens resultat mäts och följs upp. Detta säkerställs redan i intervjufasen vid anställning. Trivs man inte i målstyrd miljö, är inte vi rätt arbetsgivare. De som gillar högt tempo och tydliga mål har stora möjligheter att lyckas och utvecklas inom företaget. Ett företag i hög tillväxt har stora möjligheter att erbjuda sina medarbetare att få växa inom organisationen.

Hur arbetar ExOpen Systems för att skapa förtroende och engagemang bland medarbetare?

Vi sätter upp tydliga mål och kommunicerar dessa. När vi når våra mål firas detta. Vi arbetar också mycket med kommunikation. T.ex. har vi en regel som säger att man alltid ska få svar på en fråga inom åtta timmar. Alla medarbetare känner till våra mål och alla har läst vår affärsplan. Det ger en känsla av delaktighet och förståelse för vilka beslut som fattas. Medarbetarna har också möjlighet att påverka företagets strategier, produktutveckling etc. Detta gör att de kan påverka företagets riktning.

Hur kan ni förmedla till en person som söker arbete på ExOpen Systems att ni är en bra arbetsplats?

Vi förmedlar det genom att informera att nöjda medarbetare är centralt i vår styrning samt att vi placerat oss på Great Place To Works topplista över Sveriges Bästa Arbetsplatser. I övrigt vill vi visa vad vi menar med handling istället för tomma ord.