Great Place to Work® Sverige

VD har Ordet! Ulf Engerby - Qbranch - Sveriges Bästa Arbetsplatser 2010

Nyhet   •   Jan 19, 2011 09:04 CET

Ulf Engerby, VD Qbranch


"Med rätt människor på rätt ställen ser vi till att bibehålla framgången i den nya sköna digitala världen"

Är det viktigt för Qbranchs kunder att ni är en bra arbetsplats? Varför?
Ja, det är viktigt för oss. Anledningen är att om vi är en bra arbetsplats är sannolikheten större för att vi blir framgångsrika i att hitta, behålla och utveckla talang. Är vi framgångsrika i att hitta, behålla och utveckla talang är sannolikheten större att vi lyckas uppfylla vårt varumärkeslöfte, "att få IT att fungera". Detta resulterar i en framgångsrik affärsverksamhet; att vara en bra arbetsplats är bra business helt enkelt.

Vad behöver man för kompetens eller attityd för att lyckas bra på Qbranch?
Kompetens inom teknik, affärsmässighet, sociala talanger, dådkraft och insikt om att man lyckas när man uppnår konkreta, mätbara resultat och först då kunden har uppfattat värdet av det man åstadkommer. Samtidigt ska man känna att man delar vår värderingsgrund.

Hur arbetar Qbranch för att skapa förtroende och engagemang bland medarbetare?
Vi jobbar med kommunikation, kommunikation, kommunikation där koncernspråket är klarspråket. Vi måste också verkligen leva som vi lär, dvs. leva våra värderingar i vardagen; "walk the walk, talk the talk"; annars blir det bara tomma PowerPoint-fraser. Information är vad man säger - kultur vad man faktiskt gör.

Vilken är din viktigaste prioritet när det gäller skapandet av en stark företagskultur?
En gemensam bred värderingsgrund samt kommunikation, kommunikation, kommunikation. Dessutom bör organisationen bestå av en dynamisk mix av olika bakgrunder och erfarenheter. Steve Rubell, grundaren till det klassiska discot Studio 54, förstod att det var gästerna som gjorde festen och sade därför till sina dörrvakter; "toss the salad", dvs släpp medvetet in en skön mix av alla slags människor för att få den bästa möjliga festen - inte en homogen grupp. Med samma utgångspunkt tycker jag att man bygger en framgångsrik och dynamisk organisation; en skön mix av professionellt kompetenta personer som förenas i en värdegrund och förstår sin del i vårt uppdrag om att få IT att fungera. Olika kulörer, bakgrunder, profiler, erfarenheter ger den bästa dynamiken och ytspänningen, jämför med en homogen grupp personer. Slutligen måste man stå med ödmjukhetens mössa i hand och konstatera att när det gäller talangfrågor är arbetet aldrig någonsin klart, man befinner sig verkligen "in the biggest room in the world, in the room of improvement".

Hur kan ni förmedla till en person som söker arbete på Qbranch att ni är en bra arbetsplats?
Show, don't tell: genom nöjda medarbetare som fungerar som referenser. Ju mer vi dessutom kan konkretisera oss genom att deltaga och placera oss i rankinglistor som Sveriges Bästa Arbetsplats, Universums listor, Ljuspennan (Redaktörföreningens "SM i internkommunikation"), Hälsodiplomering, individuella utmärkelser. Duktiga personer vill jobba med andra duktiga personer.